Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νο 2

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συστήνω στους συναδέλφους του Νομού Κυκλάδων άλλα και άλλων νομών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την καταβολή της αυξημένης δαπάνης που προβλέπεται για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς στις Εκτός Έδρας μετακινήσεις από τους Παρέδρους των Υπηρεσιών τους ή τους εκαθαριστές Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα παρακάτω :

1. Να μην αποδεχτούνε σε καμία περίπτωση την μειωμένη δαπάνη.
2. Να επανυποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά επισυνάπτοντας την διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου (2/71589/0022-15/11/2007) καθώς και την απόφαση του Μαρτίου 2008 του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (16768/26-03-08 πράξη 12/08) στην οποία αναφέρεται με σαφήνεια ότι η αυξημένη δαπάνη που προβλέπεται για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς αφορά κάθε υπηρεσιακή μετακίνηση, σε αντίθεση με εκείνη του Νοεμβρίου του ίδιου Τμήματος που την συνδέει με τα έργα.
3. Όταν υποβάλλοντε αίτησεις για άδεια μετακίνησης να υπενθυμίζουν, στην υπηρεσία τους, συνυποβάλλοντας τις εγκυκλίους 2/52971/0022/31-08-2007 και 2/52970/0022/31-08-2007 για Διπλωματούχους και Τεχνολόγους Μηχανικούς αντίστοιχα κοινές υπουργικές απαφάσεις. Διότι σε περίπτωση έγκριση άδειας μετακίνησης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι παραπάνω εγκύκλιοι δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί η μετακίνηση με τις αυξημένες τιμές.

Παράλληλα σας ενημερώνω έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να υπάρξει τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από το ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία.
Την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (16768/26-03-08 πράξη 12/08)μπορουν να την βρούν στην ιστοσελίδα (site) http://www.emdydas.gr ή να μου ζητηθεί μέσω e-mail να την στείλω καθώς επίσης τις κοινές αποφάσεις - εγκυκλίους και την διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).