Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νο5

Με προσωπική επιστολή πρός τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ζητώντας την παρέμβαση του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις αποφάσεις του ο πρόεδρος του ΤΕΕ κυριος Αλαβάνος Ιωάννης έστειλε επιστολή στην οποία τεκμηριωνόταν σαφέστατα το δίκαιο αίτημα των Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ να εφαρμοστούν οι ΚΥΑ 2/52971/0022/31-08-2007 και η διόρθωση της ΚΥΑ 1202/19-06-2009 για τις αποζημιώσεις των εκτός έδρας (οδοιπορικά) όπερ και εγένετο όπου η απάντηση του Ελκεγκτκού Συνεδρίου διακαιώνει την προσπάθεια μου και την πίστη μου στο δίκαιο αιτημά μου αλλά και όλων των Μηχανικών ΑΕΙ και ΤΕΙ τελικά.
Στην απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αρ. πρωτ. 19871/26-08-2009 αναφέρεται σαφέστα για ΟΛΟΥΣ τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ όταν μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους τότε η αποζήμιώση είναι όση αναφέρεται στην ΚΥΑ 2/52971/0022/31-08-2007 που διορθώθηκε από την ΚΥΑ 1202/19-06-2009.
Οποιος συνάδελφος θελήση την παραπάνω απάντηση για να την χρειαστεί στην υπηρεσία του μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και να του την στείλω άμμεσα με e-mail ή να το γράψει σε σχόλιο στο Blog που πάλι με e-mail θα του σταλεί.
Πρέπει να επισημάνω ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, Αθηνών και άλλες πληρώνουν τους συναδέλφους Μηχανικούς βάση των παραπάνω δύο ΚΥΑ και τέλος πρέπει να επισημάνω ότι από τον Νοέμβριο 2009 και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εναρμονίστηκε με τις παραπάνω ΚΥΑ.