Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Νο 4

Ενημερωτικά αναφέρω ότι όσοι συνάδελφοι ΠΕ19 και ΠΕ20 έχουν την ιδιότητα του Μηχανικού βάση της νέας ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1202/19-06-2009 και μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση http://www.ntemos.com/jo/news/81-kyaektosedrasfek1202.html. Βάση αυτής της ΚΥΑ δικαιούνται αυξημένα οδοιπορικά στις μετακινήσεις τους. Ενημερωθείτε και διεκδικήστε τα οδοιπορικά που νόμιμα σας παρέχονται.