Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ξεκίνησαν και για φέτος τα σεμινάρια εξ αποστάσεως για τους καθηγητές πληροφορικής του Νομού Κυκλάδων στην διδακτική της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Το σεμινάριο ξεκίνησε στις 31/10/2010 με την συμμετοχή 10 συναδέλφων. Ήδη βρισκόμαστε στην πρώτη θεματική ενότητα που είναι το ΠΡΟΒΛΗΜΑ και θα ακολουθήσουν άλλες 13 θεματικές ενότητες καλύπτοντας πλήρως όλη την ύλη του μαθήματος. Οι πλατφόρμες λειτουργίας είναι το LAMS (ανέβασμα εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών), το DIM DIM για τηλεδιασκέψεις και το Skype για επικοινωνία ένα προς ένα καθώς επίσης και τα e-mail των συναδέλφων που έχουν το μερίδιο συμμετοχής τους και αυτά.
Στις 15/11/2010 θα ξεκινήσει και ΠΔΣ στο μάθημα της ΑΕΠΠ σε συνεργασία με τα Λύκεια και Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις των Κυκλάδων για μια ΠΔΣ εξ αποστάσεως σε συνεργασία με του καθηγητές των σχολείων σε εθελοντική βάση και εκτός ωραρίου σχολείου. Είναι μια πιλοτική προσπάθεια που την προηγούμενη χρονιά το δοκιμάσαμε και είχε την σχετική του επιτυχία φέτος ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο έχοντας και την εμπειρία μιας χρονιάς. Η συμμετοχή είναι μικρή αλλά συμπαθητική και εμείς θέλουμε να την κάνουμε και θα γίνει έστω και με λίγα σχολεία. Η πλατφόρμα χρήσης εδώ λέμε να είναι το Moodle γιατί θα έχουμε και την συμμετοχή των καθηγητών σε μια πλατφόρμα που έχουμε σαν Κυκλάδες εγκαταστήσει σε δικό μας server.
Στις 22/11/2010 θα ξεκινήσει το σεμινάριο για τον Δομημένο Προγραμματισμό μάθημα του ΕΠΑΛ και αυτό πανελλαδικώς εξεταζόμενο (όπως και η ΑΕΠΠ). Η συμμετοχή είναι και εδώ συμπαθητική παρότι θα γίνει νέα ενημέρωση για την τελική συμμετοχή. Οι πλατφόρμες και εδώ θα είναι οι ίδιες με την ΑΕΠΠ (LAMS, DIM DIM και Skype).
Η οργάνωση, η δομή των σεμιναρίων καθώς και η επιστημονική και παιδαγωγική εποπτεία είναι από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Ν. Κυκλάδων Τσεπαπαδάκη Ανδρέα, Διπλ. Ηλεκτρονικό Μηχ. - Πληροφορικής.
Για πληροφορίες για τα παραπάνω σεμινάρια μπορείτε να απευθύνεστε μέσω των e-mail στον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Ν. Κυκλάδων.