Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας παραθέτω παρακάτω κάποια χωρία από τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΠΕΗΥ και τα οποία θέλουν προσοχή διότι άρχισαν τα παρατράγουδα από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων που απαιτούν να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια ΣΕΠΕΗΥ χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι το εργαστήριο το έχει χρεωμένο κάποιος καθηγητής ΠΕ19-20 και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να το χρησιμοποιήσουν που αναφέρονται παρακάτω. Δυστυχώς για τους υπεύθυνους ΣΕΠΕΗΥ δεν μπορούν να ΑΡΝΗΘΟΥΝ την χρήση διότι ο κανονισμός το λέει ρητά και όποιος αποδέχθηκε να γίνει υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ έπρεπε αυτό να το γνωρίζει, όμως θα πρέπει να ελέγχουμε τις προϋποθέσεις αν τηρούνται και να παρεμβαίνουνε δραστικά εκεί που δε υπάρχουν. Βέβαια το μπέρδεμα γίνεται μόνο στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και λιγότερο στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων.
Εν συντομία σας αναφέρω διευκρινιστικά ότι :
1) Αναπληρωτής καθηγητής άλλης ειδικότητας που έχει πρώτη ανάθεση εργαστηριακό μάθημα με χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ) δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει διότι δεν έχει την πιστοποίηση σε ΤΠΕ του ΥΠΕΠΘ. Υποχρεωτικά θα μπει και ο καθηγητής πληροφορικής υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ακόμη και αν δεν το έχει ούτε πρώτη ούτε δεύτερη ανάθεση. Σε περίπτωση μόνιμου εκπαιδευτικού πρέπει να έχει πιστοποίηση σε ΤΠΕ του ΥΠΕΠΘ τότε μπαίνει δικαιωματικά δυστυχώς. Αν πρέπει να μπουν 2 ή 3 καθηγητές πρέπει να ισχύουν τα παραπάνω για τον καθένα αλλιώς ο 2ος ή 3ος θα είναι ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
2) Στην ΕΠΑΣ όπου δεν υπάρχει τομέας αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται εργαστήριο πληροφορικής τους ΣΕΚ ή του ΕΠΑΛ ή άλλης σχολικής μονάδος ισχύουν όλα τα παραπάνω.
3) Τέλος προσέξτε την 5.4 του παρακάτω παραρτήματος αν δεν υπάρχει στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ συνδιδασκαλία με άλλο καθηγητής ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να την κάνετε διότι θεωρείται κανονικό ωράριο και πρέπει να το πάρετε επιπλέον σαν υπερωρία ή να συμπληρώσετε ωράριο αν έχετε μειωμένο
4) Τέλος όποιος δεν έχει τον κανονισμό λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να τον βρει στο site www.epyna.gr, έχει και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να του τον στείλω μέσω e-mail.

Συνάδελφοι ενημερώστε και πιθανώς άλλους συναδέλφους που αγνοούν πολλά από τα παραπάνω διότι αν περάσουν και παγιωθούν αλλοίμονο μας σαν κλάδο και όλοι οι αγώνες έγιναν να πετύχουμε κάτι πάνε χαμένοι από δική μας απροσεξία και πιθανή αδιαφορία λόγο των αναθέσεων που έχουν σίγουρα προκαλέσει σύγχυση.


1.4 Δικαίωμα χρήσης του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Η χρήση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., η οποία διέπεται από τους νόμους, τα διατάγματα του κράτους και τους κώδικες δεοντολογίας, επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
Για τη χρησιμοποίηση του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. με σκοπό τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων από το σχολείο ή άλλους δημόσιους φορείς εκτός των θεσμοθετημένων επιμορφώσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του διευθυντή και του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Προϊσταμένου του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης.
Καταρχήν, δικαιούνται να χρησιμοποιούν το Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. ο Υπεύθυνος αυτού και το προσωπικό των αρμόδιων ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
οι χρήστες του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. διακρίνονται σε:
1. Εκπαιδευτές
Είναι εκπαιδευτικοί ή επιμορφωτές οι οποίοι καλούνται να διδάξουν εντός του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. μαθήματα Πληροφορικής ή μαθήματα και δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν τη χρήση Η/Υ. οι εκπαιδευτές έχουν συνήθως ειδικότητα Πληροφορικής, ενώ οι μη ειδικότητας πληροφορικής πρέπει, είτε να είναι πιστοποιημένοι επιμορφωτές Τ.Π.Ε. (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση»), είτε να έχουν πιστοποιημένες δεξιότητες στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» ή σε άλλη δράση Τ.Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Όσο διαρκεί η εκπαιδευτική ή επιμορφωτική δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής θεωρείται επιβλέπων του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ.


2.2. Ωρολόγιο πρόγραμμα
Το ωρολόγιο πρόγραμμα χρήσης του εργαστηρίου ρυθμίζεται :

Εντός των ωρών λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας, από το διευθυντή και τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

5.4 Ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναλαμβάνει τις εξής υποχρεωτικές εργασίες:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Παροχή υποστήριξης επί θεμάτων χρήσης Η/Υ σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, του οικείου σχολείου. Συγκεκριμένα :
ο συνδράμει τον εκπαιδευτικό στην προετοιμασία διδασκαλίας,
ο συνδράμει τον εκπαιδευτικό κατά την διδασκαλία (συνδιδασκαλία). Η συνδιδασκαλία (με επιτελικό πάντα ρόλο του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) πρέπει να έχει προηγουμένως καταγραφεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.